ఆస్తిపన్ను

ఆస్తిపన్ను

చిలకలురిపేట పురపాలక సంఘం 2016-17 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 2016 నుండి జూన్ 2016 వరకు అనగా తేది 1-4-2016 నుండి 30-06-2016 వరకు (3 నెలలకు గాను) 1 కోటి రుపాయులు పైపడి ఆస్తిపన్ను పనులు చేయబడినది.